Programové období 2014 – 2020

V programovém období 2014 – 2020 jsme pomohli našim klientům získat celkové 522 770 043 Kč na rozvoj jejich podnikání.