Profil

O společnosti

Společnost Centrum evropské spolupráce s. r. o. působí na trhu od roku 2007. Navázali jsme na bohaté zkušenosti projektového týmu, který aktivně působil v oblasti dotací již od roku 2004. Naším cílem je umožnit klientům získání a udržení dotací pro rozvoj jejich podnikání.

 1. Příprava projektů
  • zpracováváme návrhy projektových záměrů,
  • vyhledáváme zdroje z jakých by bylo možné záměry financovat,
  • jsme schopni identifikovat rizika, sestavit realizační tým, dobře rozplánovat aktivity projektu, sestavit harmonogram a rozpočet,
  • zpracováváme kompletní projektovou žádost, tak aby splňovala věcné i formální náležitosti vyžadované poskytovatelem dotace,
  • zajišťujeme včasné odevzdání projektové žádosti,
  • zabezpečujeme monitorování hodnotícího a schvalovacího procesu projektu,
  • poskytujeme podporu při přípravě podkladů k „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“,
  • projekty připravujeme pro organizace, úřady a instituce;
   Dotační projekty:
  • regionální – dle krajů
  • nadregionální
  • mezinárodní
   Regionální a nadregionální projekty – zaměřujeme se na čerpání dotací z těchto Operačních programů:
  • Lidské zdroje a zaměstnanost – Ministerstvo práce a sociálních věcí,
  • Podnikání a inovace – Ministerstvo průmyslu a obchodu,
  • Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Ministerstvo školství, mládeže a tělevýchovy,
  • Výzkum a vývoj pro inovace – Ministerstvo školství, mládeže a tělevýchovy;
   Mezinárodní projektyPo roce 2013 bude do ČR proudit mnohem méně dotací. O to více budou zajímavější dotace poskytované přímo na úrovni EU. Společnost Centrum evropské spolupráce s. r. o. nabízí monitorování možností a přípravu těchto projektů z dostupných vybraných dotačních titulů.
 2. Poradenství k projektům
  • pomůžeme při hledání možností financování projektu,
  • poradíme, jak správně napsat projekt tak, aby splňoval veškeré náležitosti,
  • poradíme s vyplňováním všech projektových formulářů a sestavování povinných příloh;
 3. Řízení projektů
  • nabízíme kompletní řízení projektu včetně věcného a finančního monitoringu,
  • poskytujeme konzultační činnost k realizaci a řízení projektu,
  • nabízíme kontrolu faktur, kontrolu pracovních výkazů,
  • nabízíme měsíční sledování plnění monitorovacích indikátorů;
 4. Monitoring a administrace projektů
  • nastavujeme vnitřní procesy administrace a monitoringu projektu,
  • zpracováváme monitorovací zprávy,
  • nabízíme zabezpečení administrace projektů (správná archivace dokladů a dokumentů),
  • zajišťujeme kontrolu projektů (tzv. „kontrola předem“),
  • jsme schopni pomoci s auditem projektů a přípravou na kontroly;
 5. Výběrová řízeníVzhledem k současné legislativě naše firma zabezpečuje výběrová řízení ve spolupráci s renomovanou pražskou právní kanceláří. V rámci dlouhodobé spolupráce s touto právní kanceláří jsou pro naše klienty dohodnuty speciální ceny.
 6. Vlastní projektyNaše společnost tvoří a realizuje projekty, prostřednictvím kterých pomáhá v oblasti vzdělávání a usnadnění vstupu ohrožených skupin na trh práce a jejich uplatnění. Zaměřujeme se ve velké míře na problematiku dětských domovů, domů na půli cesty a na oblast péče o seniory.V současné době realizujeme grantové projekty:
  • Jít vlastní stopou (OP LZZ)
  Mezinárodní projekty
  • Inspirace v oblasti rozvoje a zaměstnanosti ohrožených dětí (OP LZZ)
  • Přenos zkušeností v systému péče o ohrožené děti (Leonardo Da Vinci)
 7. VzděláváníNaše společnost zabezpečuje také vzdělávání pro jiné firmy. V současné době realizujeme v rámci grantového projektu Na druhém břehu vzdělávání v rámci dětských domovů.Cílem vzdělávání je zmírnit důsledky ústavní výchovy, zvýšit připravenost mladých lidí odcházejících z dětských domovů pro život ve společnosti a motivovat je k sociální integraci.