Naše projekty

Kromě široké škály služeb, které nabízíme našim klientům, administrujeme a realizujeme také vlastní grantové projekty. Základem filosofie naší společnosti je pomáhat a rozvíjet, a proto děláme vše, abychom mohli sami co nejvíce přispět.

V rámci vlastních projektů se věnujeme především podpoře a rozvoji v sociální oblasti, kde příkladem je pomoc při uplatňování ohrožených skupin dětí a dospělých na trhu práce. V tomto směru se zaměřujeme zejména na dětské domovy. Dále realizujeme aktivity pro zvyšování vlastních dovedností a kvalifikace a také mezinárodní projekty zacílené na přenos zkušeností a inovací.

Naše projekty:

Spolupracujeme:

Kromě vlastních projektů, spolupracujeme s jinými organizacemi, šíříme inovace a osvědčené postupy na tuzemské i mezinárodní úrovni.