Videa


Jaká pomoc je pro děti vyrůstající v dětských domovech opravdu důležitá? Čím tyto děti můžeme nejlépe inspirovat, aby znovu dostaly chuť na sobě pracovat? Nejlépe sami sebou. 

Proto se INSPIRUJME !!!

V rámci našeho projektu Inspirace v oblasti rozvoje a zaměstnanosti ohrožených dětí se nám podařilo natočit 5 filmů, které Vám velmi rádi představíme.

Film Inspirace 1

Uvádíme první z řady krátkých motivačních dokumentů, kdy s triatlonistou Tomášem Slavatou, jenž vyšel z obdobného rodinného prostředí jako děti z dětských domovů a nyní jim při sportu sám pomáhá se znovunastartovat, otevíráme téma možnosti inspirace dětem. Jaký druh pomoci je ze strany kohokoliv z nás skutečně nejlepší?

Děkujeme všem zapojeným dětským domovům a Tomášovi, díky nimž mohl tento dokument vzniknout.

Natočeno při příležitosti „neformálního“ setkání dětí z dětských domovů s Tomášem Slavatou, které jsme zrealizovali při projektu Inspirace financovaném z finančních prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Reg. číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00179.

Film Inspirace 2

Čtyři filmy tohoto projektu byly natočeny u našich partnerů v Německu. K natáčení došlo v říjnu roku 2013. Film Inspirace 2 nám ukazuje, jakým způsobem jsou ohrožené děti podporovány německým systémem. Již v prvním díle je patrné, že německý systém je diamentrálně odlišný.

Film Inspirace 3

Druhý film ze čtyřdílné série filmů natočených v Německu. Film nás zavádí do takzvaných výrobních škol.

Výrobní školy jsou zařízení určená pro mladé lidi, kteří potřebují speciální podporu. Kombinuje se v nich práce a učení. Žáci mohou získat profesní zaměření a kvalifikaci na různé úrovni. Výrobní školy též usilují o stabilizaci a rozvoj osobnosti žáků a kromě toho v mnoha případech produkují zboží či služby, které jsou potřebné v místě nebo v regionu. Vytváření „hmatatelných“ hodnot pomáhá stabilizovat osobnost žáků.

Film Inspirace 4

Třetí film z čtyřdílné série filmů Inspirace informuje o chráněném bydlení, kde se děti s problémy učí běžnému dennímu řádu, řádu školy a také způsobu, jak lépe komunikovat se svou původní rodinou.

Film Inspirace 5

Vícegenerační dům, s tímto tématem se setkáváme v posledním filmu ze čtyřdílného cyklu filmů natočených v Německu. Ve filmu je představeno, jak vícegenerační domy pomáhají, jaké služby nabízejí a mnoho dalších informací. 

Film Inspirace 6

V tomto filmu jsou zachycena tato střediska: ALL PüttergGmbH, Produktionsschule Westmecklenburg Westmecklenburg a další spolupracující zařízení, která se specializují na péči o děti a mladé dospělé s cílem řešit problémy ohrožených mladých lidí na trhu práce a vstup na trh práce. V průběhu týdne se rozvíjely četné diskuze, při kterých se účastníci při komunikaci s partnerem dozvídali důležité informace o systému péče v Německu, konfrontovali je se systémem v České republice a hodnotili možnosti přenosu postupů užívaných v Německu do ČR.

Film Inspirace 7

Film Inspirace 7 uvádí další setkání s Tomášem Slavatou, patronem projektu Inspirace a s dětmi z dětských domovů.

Film Inspirace 8

Film Inspirace 8 je posledním filmem ze série filmů Inspirace. Společným pojítkem tohoto filmu a můžeme říci i celého projektu je: neexperimentujme s dětskou duší!!! 

Ve filmu vystupuje také jednatelka společnosti Centrum evropské spolupráce, Bc. Romana Železníková, která projekt Inspirace po celou dobu jeho existence podporovala a shrnuje celý projekt těmito slovy: Celý projekt byl jedinečný jak svým zaměřením, tak svým širokým záběrem na cílové skupiny. Realizací projektu jsme se přesvědčili, že tento systém není v České republice dostatečně nastaven a chtěli bychom se i v budoucnu rádi zaměřit na problematiku ohrožených dětí a na práci s problémovou rodinou.