Leonardo da Vinci: Přenos zkušeností v procesu změny systému péče o ohrožené děti

Registrační číslo:
CZ/12/LLP-LdV/VETPRO/134013

Částka: 40.000 EUR

Doba realizace projektu: 1. srpna 2012 – 31. července 2013

Koordinátorem tohoto projektu se stala naše společnost především z důvodu velké pracovní vytíženosti ředitelů dětských domovů a nedostatku jejich času pro kvalitní organizaci a monitoring projektu.

Účastníky projektu tvoří ředitelé a výchovní poradci dětských domovů a zaměstnanci a pracovníci společnosti Centrum evropské spolupráce s.r.o., kteří se dlouhodobě zabývají poradenstvím v této oblasti.

Konkrétně jsou do projektu zapojeny tyto organizace: Dětský domov Vizovice; Dětský domov, ZŠ a praktická škola Valašské Klobouky; ZŠ a Dětský domov Prostějov; ZŠ, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát Velké Heraltice; Dětský domov Moravská Třebová; Dětský domov a školní jídelna Hranice; Dětský domov, středisko výchovné péče a ZŠ Chrudim; Dětský domov Dolní Čermná; Dětský domov Horní Čermná.

Partnerskými organizacemi jsou dětské domovy na Slovensku, které již prošly transformací a mezinárodní organizace Lumos, která našim účastníkům ukáže systém péče o ohrožené děti v Anglii. V rámci projektu jsou naplánovány 4 týdenní stáže: Slovensko – říjen 2012 (11 osob),  Anglie – únor 2013 (8 osob), Slovensko – duben 2013 (10 osob), Anglie – květen 2013 (8 osob).

Specifickými cíly projektu je podpořit účastníky v získání nových vědomostí, odborných dovedností a inovativních přístupů týkajících se péče o ohrožené děti a zvýšit tak kvalitu péče o děti a mladé lidi vyrůstající v dětských domovech. Institucionalizovaná ústavní výchova není již v dnešním světě považována za efektivní prostředek pro výchovu dětí a proto je nutné hledat nové formy a nové cesty, jak v rámci možností současného systému výchovu a péči o děti zlepšit.

Pro naše účastníky tedy bude velkým přínosem načerpání zkušeností od kolegů, kteří jsou již o několik kroků dále, seznámení se s metodami práce a inovačními postupy, stejně jako s novými postupy pedagogickými a výchovnými, fungováním transformovaných dětských domovů a prací s profesionálními rodiči. Načerpané zkušenosti mohou pak účastníci v rámci dobré praxe využít i při dalších krocích transformace jejich zařízení, která je v budoucnu čeká.

Celý projekt by pak měl v konečném důsledku přispět především dětem z dětských domovů k jejich šťastnějšímu a spokojenějšímu životu.

    Stáž Slovensko

Tato stáž proběhla ve dnech 7. – 13. října 2012 a 21. – 26. dubna 2013

Účastníci stáže měli možnost porovnat systém sociálních služeb či metody práce s klienty u nás i na Slovensku. Touto cestou děkujeme všem zaměstnancům za ochotu a příjemné přijetí a věříme, že navázaná spolupráce bude nadále pokračovat. Během stáže měli účastníci možnost navštívit tato střediska: Detský domov Nádej – návštěva zázemí pro profesionální rodiče a maldé zletilé, Detský domov Studienka – setkání s profesionálními rodiči, Detský domov Bratislava – setkání s profesionálními rodičkami.

    Stáž Anglie

Tato stáž proběhla ve dnech 10. – 16. února 2013 a 12. – 18. května 2013

Během stáže měli účastníci možnost porovnat systém v Anglii a u nás. Touto cestou děkujeme všem, kteří se všem účastníkům mobility věnovali.

Fotogalerie