Jít vlastní stopou

Registrační číslo:
CZ.1.04/3.3.05/68.00038

Částka: 4 709 134,56 Kč

Doba realizace projektu: 15. září 2011 – 14. září 2013

Projekt „Jít vlastní stopou“ jsme zaměřili na posílení pracovní integrace mladých lidí vyrůstajících v dětských domovech a v domech na půl cesty a na odstraňování bariér v jejich rovnocenném přístupu na trh práce.

Dílčími cíli projektu bylo:

  • motivovat mladé lidi vyrůstající bez rodin k získání a udržení zaměstnání,
  • podpořit jejich další vzdělanostní a profesní aspirace,
  • zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce,
  • umožnit jim získat pracovní zkušenosti (zejména pracovní dovednosti a návyky).

Projekt zahrnoval:

  • vzdělávací kurzy,
  • podpůrná opatření formou zajištění pedagogického doprovodu, ubytování, stravování a cestovného pro cílovou skupinu při realizaci klíčových aktivit projektu.

Realizátor projektu:

Centrum evropské spolupráce, s. r. o. 
IČ: 27950735 
U garáží 1436 6, 170 00 Praha – Holešovice