Inspirací to začíná

Doba realizace projektu: 14. března 2015 – 14. března 2017

Výše podpory: 188 228 EUR

Projekt je zaměřen na podporu přenosu inovativních nástrojů používaných jednotlivými partnery k řešení problémů ohrožených mladých lidí na trhu práce.

Cílem projektu je pomoci mladým lidem z dětských domovů uspět při přechodu z ústavního zařízení do běžného osobního a pracovního života. Projekt si neklade za cíl nahradit již existující aktivity dětských domovů, ale poskytnou mladým lidem další pomoc při jejich sociální a pracovní integraci a při vstupu do běžného života. Dílčími cíli projektu je naučit, pomoci a ukázat mladým lidem z dětského domova jak:

 • plánovat, realizovat a vyhodnocovat různé životní kroky a cíle (příprava na budoucnost) směrem k plnohodnotnému prožívání jejich dalšího osobního a pracovního život
 • rozhodovat se v různých životních situacích (hledání zaměstnání, bydlení, zacházení s penězi,….)
 • reagovat v růzvných životních situacích (každý člověk má jiné vlastnosti, předpoklady, možnosti)

Dílčími cíli projektu jsou:

 • zhodnotit uplatnitelnost know-how zahraničního partnera v legislativním rámci péče o ohrožené děti a mladé lidi
 • zvýšit kvalitu služeb, které jsou ohroženým mladým lidem poskytovány v oblasti trhu práce a zaměstnanosti
 • inspirovat klíčové aktéry péče o ohrožené mladé lidí vyrůstající bez rodin metodami práce s ohroženými mladými lidmi

Velkým přínosem projektu je přenos zkušeností s prací s ohroženou skupinou mladých lidí ze všech tří partnerských zemí. Každá země má své specifické přístupy ke vzdělávání a přípravě mladých lidí na samostatný život – a cílem projektu je načerpat inspiraci a zkušenosti partnerů a přenést do praxe ve své zemi, samozřejmě dle legislativních možností. Mezi další inovativní prvky projektu  patří: „pomoc ke svépomoci“.

Globálními cíly projektu:

 • pomoc znevýhodněným mladým lidem vyrůstajícím bez rodin k tomu, aby si v budoucnu uměli pomoci sami
 • komplexnost a zároveň individuální přístup ke každému účastníkovi, provázanost jednotlivých aktivit – povede k lepšímu uplatnění cílové skupiny na trhu práce
 • návaznost na detailní Vstupní analýzu cílové skupiny – projekt řeší i nedostatečnou připravenost mladých lidí pro život se společnosti i na požadavky trhu práce
 • rozvoj spolupráce mezi zahraničními partnery, jednotlivými DD a domy na půl cesty, přenos „dobré praxe“ mezi zahraničními partnery, DD a domy na půl cesty navzájem i žadatelem

Do projektu jsou zapojeni 2 partneři:

 • DD Nádej Bernolákovo (Slovensko)
 • Jugendförderveirein Parchim/Lübz e. V. (Německo)

Žadatel:

 • Centrum evropské spolupráce s. r. o. (ČR)

V rámci projektu se zapojení partneři setkali:

 • v České republice – 17. – 20.5.2015
 • v  Německu – 6. – 9.9.2015
 • v České republice – 10 – 13.2016
 • na Slovensku – 8 – 11.5.2016
 • v České republice 15 – 18.1. 2017
   


Mezinárodní konference:

 • v České republice 16.3.2016
 • v Německu  15.6.2016
 • na Slovensku  18.10.2016
 • v České republice  17. 1. 2017 

Multiplikační aktivity:

 • v České republice 17.3.2016
 • na Slovensku 19.10.2016

Vzdělávací aktivity pro pracovníky s ohroženou mládeží:

 • na Slovensku  27.4. – 1.5.2016
 • v České republice 24.6. – 2.7.2016
 • na Slovensku 4. – 6.11.2016
 • v České republice 27. – 29.1.2017

Vzdělávací aktivity pro ohroženou mládež:

 • v České republice 24.6. – 2.7.2016
 • na Slovensku  4. – 6.11.2016
 • v České republice 27. – 29.1.2017

Výstupy:

Didaktický materiál pro vzdělávání ohrožených mladých lidí zde

Didaktický materiál pro osoby pracující s ohroženými mladými lidmi zde

Fotografie z tohoto projektu naleznete zde.