Programové období 2007 – 2013

V programovém období 2007 – 2013 jsme pomohli našim klientům získat celkové 367 623 000 Kč na rozvoj jejich podnikání. Věříme, že v období 2014 – 2020 bude tato částka mnohem větší.