Inspirace v oblasti rozvoje a zaměstnanosti ohrožených dětí

Registrační číslo: 
CZ.1.04/5.1.01/77.00179

Výše podpory: 7 927 268,16 Kč

Doba realizace projektu: 1. červenec 2012 až 30. červen 2014

Realizací projektu Inspirace usilujeme o vytvoření platformy pro přenos inovativních nástrojů používaných v Německu k řešení problémů ohrožených mladých lidí na trhu práce. Chceme hledat cesty a sdružovat lidi, kteří chtějí ovlivnit budoucí život ohrožených dětí a mladých lidí pozitivním způsobem, inspirovat je a inspirovat se od nich. Aktivitami, které realizujeme v rámci tohoto projektu, chceme inspirovat klíčové aktéry péče o ohrožené mladé lidí vyrůstající bez rodin a pomoci tak především jim, ohroženým dětem a mladým lidem k tomu, aby si v budoucnu uměli pomoci sami. Koncept „pomoci ke své pomoci“ je ostatně nejúčinnější forma podpory.

Cílové skupiny:

  • Děti, mládež a mladí dospělí – zejména do věku cca 26 let vyrůstající bez rodin
  • Organizace pečující v ČR o ohrožené děti, mládež a mladé dospělé – zejména dětské domovy a domy na půli cesty a jejich zaměstnanci

Realizátor projektu:

Centrum evropské spolupráce, s. r. o. 
IČ: 27950735 
U garáží 1436 6, 170 00 Praha – Holešovice

Projekt se zkráceným názvem „Inspirace“ realizujeme za pomoci finančních prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Reg. číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00179.